DATALOGGERS

Veri kayıtçıları; yerleştirilen cihazların otomatik olarak belli periyodlarda verilerinin toplanması için tasarlanmıştır. Verilerin toplanmasından sonra veriler yerinde bir saha bilgisayarına aktarılması, kablolu ve kablosuz olarak da ana bilgisayarlara aktarılması da mümkündür.

For more information, please click on the link below.

http://www.geokon.com/Dataloggers-Software