Belirti Mühendislik 1987 yılında kurulmuştur. Ana çalışma alanları yeraltı yapısını ortaya koymak için gerekli yerbilim araştırmaları, jeofizik çalışmaları, zemin etüdleri, yerleşime uygunluk etüdleri, yeraltısuyu araştırmaları, sondaj, geoteknik incelemeler, ileri teknoloji kullanan firmalarla işbirlikleri, geoteknik aletlerin ithali, yerleştirilmesi ve gözlemlerinin yapılması türündeki konuları kapsar.

Belirti yüksek teknoloji kullanan yabancı firmalarla işbirliktelikleri yapmaktadır. Bunlardan ilki Amerika Birleşik Devletleri kökenli, dünya çapında jeoteknik donanım üreten Geokon Instruments Inc. firmasıdır. İkinci firma ise İsviçre kökenli olan Smartec firmasıdır. Smartec dünyada fiber optik esaslı aletleri jeoteknik donanım pazarına sokan ilk ve tek firmadır. Bir diğeri Kanada’dan deprem cihazları üreten Nanometrics firmasıdır.

Bu firmalar ile alet temini, yerleştirilmesi ve gözlemlerin yapılması şeklinde anahtar teslimi veya bu başlıkların tek tek uygulanması şeklinde çalışmalarımız sürmektedir.

Ticari ilişkiler kapsamı altında konusunda dünya çapında önde gelen firmalarla ilişkilerimiz sürmektedir. Bu ilişkiler çözüm ortaklığı, temsilcilik, alım-satım ve temin kapsamında olmaktadır.

Belirti Mühendislik yerli yabancı saygın firma, kurum, kuruluş, belediye ve üniversiteler ile pek çok sayıda projeye imza atmıştır. Belirti Mühendislik, 30 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi ile yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarda, aşağıdaki uygulama alanlarında hizmet vermektedir.

 • Jeotermal İncelemeler
 • Yeraltı Araştırmaları
 • Mühendislik Jeolojisi
 • Jeoteknik Raporlama
 • İmar Etütleri
 • Mikrobölgeleme Projeleri
 • Sondaj Çalışmaları
 • Ticari İş Birliktelikleri
 • Aletsel Gözlem Donanımları
 • Yeraltısuyu Araştırmaları
 • Mühendislik Jeofiziği
 • Enerji Projeleri
 • Bölgeleme Çalışmaları
 • Zemin Etütleri
 • Baraj Etütleri
 • Güzergah Etütleri

 

Kataloğumuzu aşağıdaki link ’den indirebilirsiniz.


download-2-icon