Çevre Politikamız;

Belirti Mühendislik olarak faaliyet gösterdiğimiz alanda;

 • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak,
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek,
 • Hizmet esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek,
 • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak,
 • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak,
 • Bir çevre yöntem sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak,
 • Acil Durum Riskleri’ni azaltmak,
 • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak,
 • “ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ” nin tüm gereklerini yerine getirmek,
 • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak,
 • Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek, çevrede yol açtığımız kirlenmeyi önlemek,

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZDIR.

Aşağıdaki link’den ISO ve OHSAS sertifikalarımız indirebilirsiniz.

download-2-icon