KARŞI KUYU (CROSSHOLE) SİSMİK KIRILMA

Karşı kuyu testinde kullanılan bileşenler Geotomographie tarafından üretilmiş temel kuyuiçi güç sağlayıcı (BBSPS), S-dalga kaynağı (BIS-SH), P-dalge kaynağı (SBS-42) ve kuyu (BGK7/BGK3) jeofonudur.

BGK7 altı yatay (30 derece açılı) ve bir düşey jeofondan oluşmaktadır. Karşı kuyu sismik ölçümlerinde birinci kuyuda jeofon, ikinci kuyuda sismik kaynak bulunmaktadır. Bu ölçümde sismik kayıtçı olarak sayısal sistem (Geode) kullanılmaktadır. Kuyu sapmaları ölçülerek değerlendirmeye katılabilir.

KULLANILAN YAZILIMLAR

Seismodule controller

Pickwin95 – Plotrefa

SeisOptPicker-Seisopt@2D

Interpex-IXRefrax

ARAZİ ÇALIŞMASI

ÖRNEK VERİLER