KARŞI KUYU SİSMİK TOMOGRAFİ

Karşı kuyu tomografi çalışmalarında kullanılan donanımlar Geotomographie tarafından üretilmiş temel kuyu içi güç sağlayıcı (BBSPS), S-dalga kaynağı (BIS-SH), P-dalga kaynağı (SBS-42), 24 kanallı hidrofon dizininden (BHC-4, alıcı dizini) ve kuyu içi (BGK7) jeofondan oluşmaktadır. BGK7 alıcısı (hidrofon) altı adet yatay jeofon ve bir adet düşey jeofondan oluşur. Karşı kuyu sismik tomografi ölçümlerinde birinci kuyuda hidrofon dizilimi, ikinci kuyuda sismik kaynak bulunmaktadır. Bu ölçümde kayıtçı olarak Geode sayısal sistemi kullanılmaktadır. Kuyu sapmaları ölçülerek değerlendirmeye katılabilir.

KULLANILAN YAZILIMLAR

Seismodule controller

Pickwin95 – Plotrefa

SeisOptPicker-Seisopt@2D

Interpex-IXRefrax

GeoTomCG

ARAZİ ÇALIŞMASI

ÖRNEK VERİLER