DOĞAL GERİLİM (SP)

Bu  yöntem, yapay akımlar kullanılmadan yerin doğal potansiyelinden yararlanarak, herhangi iki nokta arasındaki gerilim farkının ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Doğada, kaynak kullanmadan gerilim farkı oluşturacak, iklim değişimleri, topoğrafya, jeolojik koşullar ve benzeri bir çok neden vardır.

İki  nokta  arasındaki  gerilim  farkının  ölçülmesi amaçlandığından,  ölçülerin etkilenmemesi  için  polarize olmayan  elektrotlar  kullanılır.

Ölçülerde AGI SuperSting R1 ölçü cihazı kullanılmaktadır.