DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJ (DES)

Bir malzemenin elektrik özdirenci (rezistivitesi) genelde Ohm kanunu ile ilişkilidir. Genel olarak tüm özdirenç tekniklerinde görünür özdirenç ölçülür. Malzemelerin elektrik özdirençleri (rezistivitesi) onların bileşimlerine, dokularına ve içerdikleri akışkana bağlı olarak değişir. Bu nedenle yeraltı katmanlarının belirlenmesi ve ayırt edilmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Bir boyutlu özdirenç ölçümlerinde AGI SuperSting R1 ve AGI SuperSting R8 ölçüm cihazları kullanılmaktadır.

KULLANILAN YAZILIMLAR

IPI2Win

ARAZİ ÇALIŞMASI

ÖRNEK VERİLER