İKİ BOYUTLU ÖZDİRENÇ TOMOGRAFİ

Çok elektrotlu sistemlerde çok fazla sayıda elektrot cihaza birlikte bağlanır. Şirketimiz elektrik özdirenç tomografi çalışmalarında sekiz kanallı donanım kullanmaktadır.

AGI SuperSting R8 IP donanımı otomatik özdirenç görüntüleme araştırmalarını yapmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu tip cihazlar “Çok-Elektrotlu Sistemler” olarak anılırlar. Çok elektrotlu özdirenç ölçümleri ile yapılabilecek uygulama türleri 2-Boyutlu özdirenç görüntüleme, 3-Boyutlu görüntüleme, kuyu özdirenç çalışmaları, özdirenç gözlemleri (zaman içi değişimleri) ve deniz çalışmaları şeklinde sıralanır.

Elektrik tomografi sistemini, yeraltı boşluk arama, heyelanlı arazilerde heyelan yüzeyinin incelenmesi, fay aramaları, dolgu alan çalışmaları, maden aramaları, jeotermal çalışmalar, yeraltı suyu aramaları ve deniz tabanı çalışmalarında tarafımızdan kullanılmıştır.

KULLANILAN YAZILIMLAR

AGI Admin, EarthImager 2D-3D Elektrik Tomografi Yazılımları

ARAZİ ÇALIŞMASI

ÖRNEK VERİLER