MİKROTREMÖR 

Mikrotremör ölçümleri için Guralp System CMG6-TD modelleri kullanılmakta olup bu cihazlarla hem geniş bant hem de kısa periyotlu frekans aralıkları seçilebilmektedir. Üç bileşenli cihazlar portatif ve istasyon bazlı kullanımlar için tasarlanmışlardır. Orta seviyede gürültülü yerler için idealdir.  

Çeşitli kullanım alanları :

 – Zemin Etüdü ve Geoteknik Projeler

– Patlatmalara yakın ve uzak bölgelerde ölçümler

– Jeotermal Enerji Projeleri

– Mikrobölgeleme Projeleri

– Heyelan Alanları Gürültü Ölçümleri

– Volkan Aktivite İzleme Çalışmaları

KULLANILAN YAZILIMLAR

GEOPSY Değerlendirme programı

SCREAM Uzaktan Yapılandırma Ve Veri Toplama Yazılımı

ARAZİ ÇALIŞMASI

ÖRNEK VERİLER