2D-ReMi

Yöntemin temel amacı kırılma mikrotremör kayıtlarını kullanarak yeraltının iki boyutlu S-dalga kesitini ortaya çıkarmaktır. 2B-ReMi yöntemi bir kesit boyunca S-dalga derinlik kesitini görselleştirmek için geliştirilmiş bir yöntemdir.

Bu yöntem en belirgin üstünlükleri şu şekilde sıralanır:

         · S-dalga hızının iki boyutlu kesitinin elde edilmesi

         · MASW yönteminden daha derin nüfuz derinliği

         · Çevreyi kuşatan gürültüler altında bile yüksek uygulanabilirliği

KULLANILAN YAZILIMLAR

Seismodule controller

Pickwin95

SW

ARAZİ ÇALIŞMASI

ÖRNEK VERİLER