SİSMİK YANSIMA

Sismik yansıma çalışmalarında kullanılan donanım sayısal kayıtçı, bilgisayar, sismik kablo ve jeofonlardan oluşur. Sayısal kayıtçı olarak Geometrics Geode-24 kullanılır. Kullanılan jeofonların doğal frekansları 40 Hz ‘dir. Çalışmalarda jeofon aralığı ve atış aralığı yapılacak çalışmanın durumuna göre belirlenir. Yansıma profillerinde genelde jeofon sayıları 24 ve 24’ün katları şeklinde belirlenir.

KULLANILAN YAZILIMLAR

Multiple OS Seismodule Controller

Pickwin95 – Plotrefa

ARAZİ ÇALIŞMASI

ÖRNEK VERİLER