DENİZDE ELEKTRİK ÖZDİRENÇ TOMOGRAFİ

Deniz tabanı çalışmalarında, çok kanallı elektrik ölçüm kabloları ile grafit içerikli özel elektrotlar belirlenen hat boyunca deniz tabanına yerleştirilir. Seçilen elektrot dizilim metoduna göre alıcı ve verici elektrotlar otomatik olarak veri toplar.

DENİZDE SİSMİK YANSIMA

Sismik yansıma çalışmalarında üniversiteler veya enstitülerle beraber hizmet verilmektedir.

KULLANILAN YAZILIMLAR 

EarthImager 2D-3D Elektrik Tomografi Yazılımları

ARAZİ ÇALIŞMASI

ÖRNEK VERİLER