PS LOGLAMA

PS loglama (Suspension PS Logging), sismik hızların belirlenmesinde kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir yöntemdir. Yöntem; kuyu içine askıda indirilen sistemin kaynağınca oluşturulan dalgaların iki ayrı seviyedeki üç bileşenli algılayıcılarca kayıt edilerek sismik P ve S dalga hızları bulması ilkesine dayanır.

Çok derinlere kadar yüksek çözünürlüklü P ve S dalga verisi toplamak mümkündür. PS log ile yüzeyden inilemeyen derinlere kadar güvenilir P ve S dalga hız belirlenebilir.

Robertson Geologging tarafından üretilmiş PS Log probu kabloya bağlı kaynak, sürücü, 1 m aralıklı iki jeofon ve filtre tüp bileşenlerinden oluşur. Kayıtlar özel yazılımlar kullanılarak değerlendirilir ve her seviyeye ait hızlar hesaplanır.

KULLANILAN YAZILIMLAR

Winlogger SUSP

GEOLOG Processing Software

ARAZİ ÇALIŞMASI

ÖRNEK VERİLER